Kierownictwo

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Międzyrzeczu

inspektor Paweł Rynkiewicz

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Międzyrzeczu

nadkomisarz Krzysztof Staszewski

 

Powrót na górę strony