Sprawdź autokar

Data publikacji 20.01.2016

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki lub rodziców i opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci

i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki lub rodziców i opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów. Potrzebę sprawdzenia autokaru można zgłosić pisemnie lub telefonicznie, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem. Wniosek należy kierować na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Pięciu Św. Braci Międzyrzeckich 1

66-300 Międzyrzecz

lub telefonicznie do dyżurnego 47 79 60 11-12 lub Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego pod nr 47 79 60 46. Wniosek można także złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu przy ul. Św. Braci Międzyrzeckich 1.

Wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił i środków, udało się przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

Zgłaszając potrzebę kontroli autobusu należy podać numer telefonu organizatora oraz datę wyjazdu i miejsce odjazdu autokaru.

Dodaję, iż niezależnie od powyższego, w sytuacji kiedy kontrola nie była wcześniej zgłoszona organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia może zawiadomić o tym fakcie Oficera Dyżurnego KPP w Międzyrzeczu.

jednostka

miejsce kontroli

Nr telefonu kontaktowego/godziny prowadzenia kontroli

KPP Międzyrzecz

parking przy Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich 1,
66-300 Międzyrzecz

całodobowo

tel. 47796011

 

Powrót na górę strony