Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zielona Strefa

Data publikacji 04.07.2022

Jeśli posiadasz informacje o popełnionych przestepstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu sie nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądz wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj sie z nami, wysyłając e-mail: rzecznik.kpp_miedzyrzecz@go.policja.gov.pl

 

lub wyślij zgłoszenie poprzez Krajową Mape Zagrozeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu spraw:

  • znęcanie sie nad zwierzetami
  • kłusownictwo
  • zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  • niszczenie zieleni
  • nielegalna wycinka drzew
  • poruszanie sie po terenach lesnych quadami

 

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z póżn. zm) do podstawowych zadań  Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą sie nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikajacą bezposrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r nr 106, poz.102, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

                Informacje kontaktowe:

                Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska

                Wydział do walki z Przestepczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp.

                tel. 47 79 112 87

 

                Policjant współpracujący z Pionu Prewencji

                Wydział Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp

                Tel. 47 79 115 80

Powrót na górę strony